Vanaf 1 april 2016 is er een nieuwe Hygiënecode voor de horeca. De code zelf hoeft u niet in uw bedrijf te hebben. Er wordt wel van u verwacht dat er in uw bedrijf steeds wordt gehandeld volgens de HACCP-beginselen. De hygiënecode of een handboek of werkboek, dat is opgesteld door uw brancheorganisatie, kan u daarbij helpen.

Bent u aangesloten bij een keten- of formuleorganisatie, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw hoofdkantoor. In veel gevallen zorgen zij voor een praktisch handboek waarmee u de voedselveiligheid in uw bedrijf kunt waarborgen.

Hieronder een overzicht van de voor de horeca beschikbare hygiënecodes, handboeken en werkboeken.

Voedsel Hygiëne handboek voor de professionele frituurder

Praktisch handboek speciaal voor u als professionele frituurder.

Hygiëne-werkboek HACCP Horeca Alliantie

Bent u aangesloten bij NHG, VCHO of NHN bestel dan het Hygiëne-werkboek HACCP.

Hygiënecode voor de horeca van KHN

Bestel het boek met daarin de Hygiënecode voor de horeca.

Hygiënecode voor ambachtelijke ijsbereiding

Bestel het boek met daarin de Hygiënecode voor ambachtelijke ijsbereiding.

Veel gestelde vragen

De overheid eist dat alle hygiënecodes om de vijf jaar worden geëvalueerd en indien nodig worden vernieuwd. Dit heeft vooral te maken met veranderingen in wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. Daarnaast speelt ook dat er af en toe nieuwe risico’s of nieuwe (werk)processen ontstaan. Door de hygiënecodes, handboeken en werkboeken regelmatig tegen het licht te houden, blijven zij in lijn met de meest actuele wet- en regelgeving en blijven zij passend in de praktijk.
Voor de horeca is er vanaf 1 april 2016 nieuwe hygiënecode. De code zelf hoeft u niet in uw bedrijf te hebben. Er wordt wel van u verwacht dat er in uw bedrijf steeds wordt gehandeld volgens de HACCP-beginselen van verordening (EG) nr. 852/2004 en verordening (EG) nr. 853/2004. Deze beginselen zijn van toepassing op alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen. Het handelen in strijd met deze beginselen is verboden op grond van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen. De hygiënecode of een handboek of werkboek, dat is opgesteld door bijvoorbeeld uw brancheorganisatie of een daartoe gespecialiseerd bureau, kan u daarbij helpen.
U kunt kiezen voor het boek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) met daarin de Hygiënecode voor de horeca of voor ambachtelijke ijsbereiding, het Voedsel Hygiëne handboek voor professionele frituurders dat is samengesteld door het Nederlands Frituurcentrum in opdracht van de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) of voor het Hygiëne-werkboek HACCP dat is samengesteld door de Horeca Alliantie, een samenwerkingsverband van het Nederlands Horeca Gilde (NHG), de Vereniging Chinese Horeca Ondernemers (VCHO) en Natte Horeca Nederland (NHN).
Dit is afhankelijk van de keten- of formuleorganisatie waarbij u bent aangesloten. In veel gevallen zorgen deze organisaties dat al hun vestigingen de beschikking krijgen over een handboek of werkboek, waarmee u de voedselveiligheid in uw bedrijf kunt waarborgen. Vaak hebben zij dit uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau, zoals een Bureau de Wit of de Houwers Groep. Wij adviseren u contact op te nemen met uw hoofdkantoor.
Nee, u voldoet aan de wet wanneer uw bedrijf voldoet aan de HACCP-beginselen van verordening (EG) nr. 852/2004 en verordening (EG) nr. 853/2004. Deze beginselen zijn van toepassing op alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen. Het handelen in strijd met deze beginselen is verboden op grond van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen. Wanneer een levensmiddelenbedrijf overeenkomstig de in een goedgekeurde hygiënecode omschreven basisvoorwaarden en procedures handelt, kan er in principe van worden uitgaan dat aan de HACCP-beginselen van verordening (EG) nr. 852/2004 en verordening (EG) nr. 853/2004 wordt voldaan. De handboeken en werkboeken genoemd op deze site zijn gebaseerd op de genoemde verordeningen en het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen en zijn getoetst aan de door het ministerie van VWS goedgekeurde hygiënecodes. Het in huis hebben van de hygiënecode dat valt onder de scope van uw bedrijfsvoering, of een handboek of werkboek – dat is samengesteld door uw vereniging of brancheorganisatie of een daartoe gespecialiseerd bedrijf – zijn hulpmiddelen om de voedselveiligheid in uw bedrijf aantoonbaar te kunnen waarborgen.
U kunt deze publicaties heel eenvoudig bestellen door op de betreffende link te klikken op deze website. U heeft de publicatie dan binnen enkele werkdagen in huis. Wanneer u het Voedsel Hygiëne handboek voor professionele frituurders bestelt, dan krijgt u bovendien direct GRATIS toegang tot het digitale hygiënedossier. Via dit dossier kunt u en uw medewerkers het handboek online raadplegen en vindt u er alle formulieren en registratielijsten die u kunt inzetten om aantoonbaar voedselveilig te werken.
Iedereen kan de Hygiënecode voor de horeca of voor ambachtelijk ijsbereiding bestellen bij KHN, het Voedsel Hygiëne handboek voor professionele frituurders bij ProFri / Nederlands Frituurcentrum, en het Hygiëne-werkboek HACCP bij VCHO, NHG of NHN. Leden van deze verenigingen ontvangen voor de publicatie uitgegeven door hun vereniging meestal een korting op de aanschafprijs. Ondernemers die zijn aangesloten bij een vereniging kunnen daarnaast met al hun vragen terecht bij hun secretariaat. Ondernemers van cafetaria’s, snackbars en andere frituurbedrijven die nergens lid van zijn kunnen met hun vragen terecht bij het Nederlands Frituurcentrum, het kennis- en innovatiecentrum van professioneel friturend Nederland.
Nee, het is niet verplicht om een cursus of diploma te hebben. Maar het is wel belangrijk dat ook uw medewerkers kennis hebben genomen van de inhoud van beschikbare hygiënecodes, handboeken of werkboeken. Zij moeten weten hoe zij veilig voedsel kunnen bereiden. De NVWA zal bij haar inspectie ook nagaan in hoeverre uw medewerkers hiervan op de hoogte zijn. U kunt deze instructie of training zelf geven, laten verzorgen door een daartoe gespecialiseerd bureau of door uw medewerkers een e-learning te laten volgen.
Ja, een aantal publicaties zijn ook beschikbaar in het Chinees en Engels.
Nee, u bepaalt hoe u aantoont dat u volgens de HACCP-beginselen werkt. De formulieren zijn voorbeelden die u zelf kunt aanpassen aan de situatie in uw bedrijf.
Voor de meeste registraties geldt een verplichting van minimaal één keer in de week. De frequentie staat in de hygiënecode, handboek of werkboek specifiek vermeld.
Wanneer u registraties voor een periode van minimaal zes maanden bewaart, heeft u de beschikking over voldoende informatie in het geval van een incident. Afhankelijk van de grootte van en de processen in uw bedrijf kan het zinvol zijn registraties langer te bewaren. Registraties van ongekoelde presentatie van producten die in principe gekoeld moeten worden, dient u minimaal één jaar te bewaren.
U mag zelf bepalen hoe u aantoont dat u aan de wettelijke voorschriften voldoet. U kunt bij de verschillende publicaties voorbeeld formulieren en registratielijsten downloaden om vervolgens in te zetten om aantoonbaar voedselveilig te werken.
Vul het contactformulier in en we gaan ons best doen jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.