Over ons

Beste vakgenoot,

Zoals elders op deze website staat vermeld bent u niet verplicht om de Hygiëncode voor de horeca fysiek in uw bedrijf te hebben. Er wordt wel van u verwacht dat er in uw bedrijf steeds wordt gehandeld volgens de HACCP-beginselen. De hygiënecode of een handboek of werkboek, dat is opgesteld door uw brancheorganisatie, kan u daarbij helpen.

Op deze website vindt u de koppelingen naar de hulpmiddelen die door de verschillende brancheorganisaties voor hun achterban hebben ontwikkeld.

In het belang van het verkopen van veilig voedsel in een hygiënische omgeving in de hele horeca, hopen we u met dit initiatief van dienst te zijn.

Wilt u met ons in contact komen, vul dan het contactformulier in.

Met collegiale groet,

Deze alliantie wordt gevormd door het Nederlands Horeca Gilde (NHG), de Vereniging Chinese Horeca Ondernemers (VCHO) en de Verenging Professionele Frituurders (ProFri)