Over ons

Beste vakgenoot,

Op deze website vindt u de koppelingen naar het Voedsel Hygiëne handboek voor professionele frituurbedrijven uitgegeven door het Nederlands Frituurcentrum in opdracht van ProFri en naar het Hygiëne-werkboek HACCP wat is opgesteld door de Horeca Alliantie, een samenwerkingsverband tussen (NHG, VCHO en NHN). Deze twee publicaties kunnen als alternatief dienen voor het boek van KHN met daarin de Hygiënecode voor de horeca.

Wij werden tot deze actie gedwongen, omdat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) als houder van de Hygiënecode voor de horeca niet bereidt bleek te zijn haar prijsstelling van € 100 voor het boek, naar beneden bij te stellen. Ook heeft KHN laten weten niet voornemens te zijn de inhoud van de hygiënecode digitaal beschikbaar te stellen. Dit vinden wij niet acceptabel. KHN belemmert bovendien door haar houding en handelswijze onnodig het gebruik van de code. Zo werd tot eind 2015 de oude Hygiënecode voor de horeca wel tegen een redelijke prijs aangeboden en kon de inhoud ervan door iedereen gratis online geraadpleegd worden.

Kijk voor meer informatie op www.khngaattever.nl

Wilt u met ons in contact komen, vul dan het contactformulier in.

In het belang van het verkopen van veilig voedsel in een hygiënische omgeving in de hele horeca, hopen we u met dit initiatief van dienst te zijn.

Met collegiale groet,

De besturen van het Nederlands Horeca Gilde (NHG), de Vereniging Chinese Horeca Ondernemers (VCHO), Natte Horeca Nederland (NHN) en de Verenging Professionele Frituurders (ProFri)